Naturalne przyprawy
do dziczyzny
POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SPIŻARNIA MYŚLIWEGO „PRZYPRAWY”

W trosce o bezpieczeństwo i prywatność naszych Klientów, Serwis – Sklep Internetowy Spiżarnia Myśliwego „Przyprawy” – prowadzony pod adresem www.spizarniamysliwego.pl wprowadza Politykę Prywatności, która w szczegółowy sposób informuje Klientów, jakie dane osobowe są gromadzone podczas korzystania z Serwisu i w jaki sposób następnie są przetwarzane.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wspólnie z Regulaminem – w zakresie w jakim odnosi się on do prywatności Klientów Serwisu – zespół zasad i reguł dotyczących ochrony danych osobowych Klientów Serwisu. Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych zapisów.

Administratorem danych osobowych jest Sklep – Lider Przyprawy sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie, ul. Główna 110, Mosina (62-050), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000956810, posiadająca numer NIP 7773385945 oraz numer REGON 521346577, z adresem mailowym do kontaktu: sklep@spizarniamysliwego.pl – która dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późń. zm.).

Polityka Prywatności została przyjęta przez Sklep w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym.

Sklep zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej Polityce Prywatności umożliwiają wszystkim Klientom realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawo wglądu do własnych danych w każdym czasie, prawo do ich poprawiania, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych prawem. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez Konto Klienta lub wysłanie emaila do Sklepu ze stosownym żądaniem na adres sklep@spizarniamysliwego.pl. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń z zakresu ochrony danych osobowych każdy Klient może złożyć na Sklep skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W związku z korzystaniem z Serwisu, Sklep gromadzi następujące dane o Zarejestrowanych Klientach i Klientach: imię i nazwisko, firma, login, adres e-mail, telefon, dane adresowe, takie jak ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miasto, ewentualnie inne dane, które Klient podaje dobrowolnie podczas rejestracji Konta lub składania Zamówienia oraz następnie w ramach korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

Podanie danych wskazanych w Serwisie podczas rejestracji Konta lub podczas składania Zamówienia jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usług w ramach Serwisu. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania, prawidłowej realizacji Zamówień.

W przypadku uzyskania odrębnej i wyraźnej zgody przez Sklep od Klienta na wysyłkę informacji marketingowych, w szczególności drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail), Klient może w dowolnym momencie taką zgodę wycofać. Wycofanie zgody jest możliwe w każdy możliwy sposób, w szczególności za pośrednictwem maila wysłanego na adres sklep@spizarniamysliwego.pl.

W ramach Serwisu dane osobowe Klientów podane w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania Zamówienia nie są widoczne dla pozostałych Klientów. Zebranych danych Sklep nie udostępnia podmiotom trzecim bez zgody Klienta. Jedyną sytuacją, w której Sklep może udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od siebie, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Sklep nie odpowiada za ewentualne udostępnienie danych osobowych Klienta podmiotom trzecim w przypadku kiedy Klient sam podał je do wiadomości innym Klientom lub osobom trzecim.

Sklep wykorzystuje pliki cookies w funkcjonowaniu Serwisu. Polityka Plików Cookies dostępna jest na stronie internetowej Serwisu w postaci odrębnego dokumentu.

Sklep nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy Sklep korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych przetwarzanych przez Sklep ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską, co zapewnia, że dane te podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Sklepu jako administratora danych.

Dane osobowe Klientów są przechowywane w zabezpieczonej i zaszyfrowanej formie. Dane Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w szczególności z uwzględnieniem wymogów określonych przepisami prawa, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji Umowy oraz rozliczeń podatkowych.

Dane osobowe pozyskane w związku z działaniami marketingowymi oraz dane pozyskane w czasie komunikacji z Klientem będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Sklep zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie lub innej w ramach Serwisu. Zmiany w Polityce Prywatności zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym dniem wejścia w życie. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności mogą mieć miejsce w szczególności celem zapewnienia jeszcze lepszego bezpieczeństwa dla Klientów Serwisu.

Sklep wyraża nadzieję, że niniejsze zasady pozwolą zawsze cieszyć się wygodnym użytkowaniem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, należy skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem wysyłając email na adres sklep@spizarniamysliwego.pl.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem